„Крафт Контент“ получи финансиране по процедура „Подкрепа за устойчив бизнес“

На 21 април 2021 г. „Крафт Контент“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.054-0142 с Министерството на труда и социалната политика на Република България, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, за проект „Създаване на маркетингов план за развитие на Крафт Контент ООД“. 

Договорът е във връзка с процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес“ и се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По силата на споразумението дружеството получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 988 лв., от които 4 239,80 лв. са европейски, а 748,20 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 21 април 2021 г. и ще се изпълнява до 21 август 2021 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *