Professional PR and digital marketing

Защо са ни професионални PR услуги?

Много пъти са ме питали „Защо трябва да разчитам на професионални PR или маркетинг услуги?“ Обикновено микро и малките фирми нямат достатъчно маркетинг бюджет и се опитват да направят всичко с наличните в компанията ресурси. Всеки може да се научи да управлява профили и страници в социалните медии. Всеки може да се научи, как да стартира кампания в Google. Всеки може да организира събитие. Но, имате ли достатъчно време за това? Имате ли необходимите знания? И не мислите ли, че е по-добре да инвестирате вашето време като управител в други дейности и да оставите маркетинга на професионалистите?

По-долу ще намерите няколко въпроса и отговори, които могат да ви помогнат при вземането на решение дали да наемете или не професионална агенция, която да поеме вашите PR и  услуги.

Наистина ли имам нужда от маркетинг и PR услуги?

Да, всяка организация се нуждае от маркетинг и PR услуги. Ако искате повече хора да знаят с какво се занимавате, ако искате да имате повече клиенти или да поддържате добри взаимоотношения със съществуващите клиенти, ви трябват PR и маркетингови дейности.

От какъв тип PR и маркетинг дейности се нуждая?

Тук отново специалистът в областта на връзките с обществеността или маркетинга може да ви помогне. Той ще ви посъветва на какви услуги да заложите. Разбира се, не е необходимо всички възможни услуги да се изпълняват едновременно. 

Какво да направя, ако нямам предвиден бюджет за PR и маркетинг дейности?

Бюджетът винаги е проблем. Но ако стартирате или искате да развивате вашия бизнес (а кой не иска?), трябва да предвидите бюджет за PR и маркетинг. Вашият продукт може да е уникален, но кой ще го купи, ако никой не знае за него?

Имам ли достатъчно бюджет?

Няма такова нещо „достатъчно бюджет“. Ние ще ви посъвестваме какво трябва да бъде направено, за да постигнете заложените цели по оптимален начин и възможно най-бързо. След това, в зависимост от вашия бъджет, вие ще решите, дали искате да започнете с всички дейности, или само с някои. Но трябва да знаете, че интегрираният мултиканален подход е винаги печелившата формула. Така че, ако решите да отрежете някои от дейностите, всъщност отрязвате някои от възможностите за растеж и развитие. 

Имам ли достатъчно време, за да изпълнявам PR и маркетинг дейности сам (сама)?

Ако смятате да правите всичко сами, изчислете времето, което ще инвестирате в тези дейности. След това решете, дали това е доходоносно за вашия бизнес.

Имам ли необходимите знания?

Знанията са другата страна на медала. Ако нямате необходимите знания и не притежавате нужния опит в областта, ще ви бъде изключително трудно и резултатите няма да ви удовлетворят. Тогава, защо се чудите?